Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

ARCHIWUM JANA KOWALIKA Trzon zbiorów specjalnych stanowi Archiwum Jana Kowalika (2001), autora pięciotomowej "Bibliografii czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od roku 1939", wydanej drukiem przez Katolicki Uniwersytet Lubelski na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Zawierucha wojenna rzuciła Pana Jana Kowalika do Niemiec, skąd po wojnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Cale swoje życie poświęcił badaniu i dokumentowaniu polskiej aktywności wydawniczej poza granicami Kraju. Zebrał oszałamiająca wprost ilość informacji na temat emigracyjnej prasy. W zbiorach Pana J. Kowalika znalazły się pisane ręcznie biuletyny obozowe, gazetki z początku wieku wydawane przez polskich misjonarzy w Mandżurii, polskojęzyczne czasopisma z Ameryki Łacińskiej oraz wojenna i powojenna prasa z ponad 60 krajów. Jego rewelacyjna kolekcja w początkach lat osiemdziesiątych została przekazana Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego. Nie mogła być jednak wwieziona do komunistycznej PRL i została zdeponowana na jednej z polonijnych parafii w Niemczech. Dopiero po roku 1989 zbiory trafiły do Poznania i od tego czasu są systematycznie opracowywane i wprowadzane do katalogu. Ten żmudny proces oczywiście trwa nadal.

Aforyzmy z własnoręcznie napisanym tytułem datowanym na 1976.
Oto niektóre sekwencje:

Niektóre pozycje książkowe:

         

     

     

        

        

 

 

Zobacz.