Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

          Czasopisma polonijne  - Australia

          Znajdujące się w zbiorach

 1. Akcent Polski = Polish Accent (Cz. P. III 1125)
 2. Antypody : czasopismo o profilu własnym (Cz. P. III 1131)
 3. Aspekt: miesięcznik w języku polskim: polish monthly magazine (Cz. P. III 1102)
 4. Australian immigration, a bibliography and digest (Cz. P. II 325)
 5. Australian Polish Review: journal for promotion of australian-polish trade and business co-operation. (Cz. P. IV 211)
 6. Australijska Gazeta Wyborcza (Cz. P. IV 196)
 7. Biuletyn / [Związek Polski na Okręg Newcastle] (Cz. P. III 808)
 8. Biuletyn Duszpasterski - (Cz. P.  - II 160)
 9. Biuletyn Duszpasterski (Cz. P. I 351)
 10. Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (Cz. P. III 791)
 11. Biuletyn Informacyjny - (Cz. P.  - III 82)
 12. Biuletyn informacyjny: Dom Kopernika-Klub Seniorów (Cz. P. III 682)
 13. Biuletyn Informacyjny / K. S. Polonia, Adelaide (Cz. P. III 813)
 14. Biuletyn Informacyjny Polaków - (Cz. P.  - IV 9)
 15. Biuletyn informacyjny / Polish Home Army Ex- Servicemen Association (Cz. P. III 796)
 16. Biuletyn Informacyjno- Sprawozdawczy  (Cz. P. III 809)
 17. Biuletyn Konsulatu Generalnego PRL w Sydney (Cz. P. III 789)
 18. Biuletyn Millennium - (Cz. P.  - III 28)
 19. Biuletyn Organizacyjny Millennium - (Cz. P.  - III 281)
 20. Biuletyn Polonii w Geelong = The Bulletin of Polish Community of Geelong (Cz. P. I 275)
 21. Biuletyn Polski /Polish Bulletin: pismo Polaków w A.C.T. (Cz. P. III 814)
 22. Biuletyn Polskiego Centralnego Ośrodka Społeczno-Sportowego w Albion (Cz. P. III 1103)
 23. Biuletyn (Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii) (Cz. P. I 155)
 24. Biuletyn (Stowarzyszenie Polaków w Queensaland) (Cz. P. III 790)
 25. Biuletyn (Stowarzyszenie Polaków w Sunshine) (Cz. P. III 1105)
 26. Bulletin: Official Organ of Polish Philatelic Society of Australia (Cz. P. II 292)
 27. Co-Gdzie i Kiedy (Cz. P. III 1126)
 28. Cracovia biuletyn informacyjny (Cz. P. III 797)
 29. Czuwaj  (Cz. P.  - III 198)
 30. Duszpasterstwo Polskie Księży Chrystusowców ([red. Zenon Broniarczyk, Tomasz Nowak, Dominik Sobala) (Cz. P. I 316)
 31. Echo; polski tygodnik niezależny - Sydney - Melbourne - Adelaide (Cz. P. IV 153)
 32. Echo Opowiadania: Polski Magazyn Ilustrowany (zawiera rzeczy prawdziwe lub zmyślone, ale zawsze ciekawe) (Cz. P. I 276)
 33. Express Wieczorny : kulisy tygodnia (Cz. P. IV 183)

 34. Gazetka Niedzielna (Cz. P. I 350)

 35. Gazeta Olimpijska : specjalna publikacja Expressu Wieczornego, Tygodnika Polskiego i Polonijnej Rady Sportowej Olimpol z okazji XXVII Igrzysk Olimpijskich w Sydney (Cz. P. IV 186)
 36. Gazetka Polskiej Szkoly Sobotniej w Hobart (Cz. P. I 278)
 37. Głos Millennium  (Cz. P.  - III 281)
 38. Głos Millennium = Voice of Millennium : miesięczny biuletyn wydawany przez Millennium Co-op Soc., Enfield dla polskiej społeczności w Australii (Cz. P. III 1133)
 39. Głos Polski : zjednoczona prasa polska w Australii (Cz. P. IV 152)
 40. Głos Seniora : kwartalnik Komitetu Łączności z Seniorami (Cz. P. III 1124)
 41. Gromada / Adelaide University Polish Club (Cz. P. III 804)
 42. Herald Polski : tygodnik Polaków w Australii i Nowej Zelandii (Cz. P. IV 149)
 43. Informator Duszpasterstwa Polskiego Bankstown - Minto - Liverpool (Cz. P. III 1134)
 44. Kombatant: biuletyn SPK Koła nr 1 Sydney (Cz. P. III 812)
 45. Kombatant w Australii - Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.  (Cz. P.  - III 285)
 46. Kombatant w Australii - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii (Cz. P. III 801)
 47. Komunikat Duszpasterski (Cz. P. III 1250)
 48. Komunikat - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło no2 (Cz. P. III 815)
 49. Komunikat Informacyjny  - Związek Polaków Hobart. (Cz. P.  - III 282)
 50. Komunikat Informacyjny Związku Polaków - (Cz. P.  - III 282)
 51. Komunikat Informacyjny / Związek Polsko- Australijski na Północnej Tasmanii (Cz. P. III 805)
 52. Komunikat Informacyjny / Związek Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (Cz. P. II 294)
 53. Komunikat Komitetu Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w Kwinslandii (Cz. P. III 794)
 54. Komunikat No… (Muzeum Wojska Polskiego) (Cz. P. III 1135)
 55. Komunikaty Duszpasterskie (Parafia Matki Bożej Zwycięskiej) (Cz. P. III 1248)
 56. Krajowa Agencja Prasowa / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia".
 57. Kronika Polonii - biuletyn informacyjny- (Cz. P.  - III 82)
 58. Kronika Religijnego Polskiego Duszpasterstwa w Hobart (Cz. P.  810)
 59. Kurier Polski  - (Cz. P.  - IV 34)
 60. Kurier Zachodni - (Cz. P.  - III 72)
 61. Mała Ojczyzna : pismo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Cz. P. I 152)
 62. Marayong: biuletyn Komitetu Budowy Kościoła MB Częstochowskiej Pomnika ku czci Poległych (Cz. P. III 792)
 63. Marayong (Polskie Duszpasterstwo przy kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Królowej Polski) (Cz. P. I 315)
 64. Merkuriusz Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej (Cz. P. III 1130)
 65. Millennium - (Cz. P.  - III 283)
 66. Nasza Droga : polish fortnightly (Cz. P. IV 150)
 67. Nasze Pismo : polsko - australijskie czasopismo społeczno - kulturalne = Polish - Australian periodical on social & cultural issues (Cz. P. III 999)
 68. Nasza Polska : biuletyn nieregularny (Cz. P. III 1132)
 69. Nasze Wiadomości / The Rats Of Tobruk (Cz. P. III 795)
 70. Naszym Zdaniem : pismo Rady Organizacji Polskich w Wiktorii (Cz. P. III 788)
 71. News from Poland (Cz. P. III 799)
 72. Newsletter / Adelaide University Polish Club (Cz. P. III 806)
 73. Nowa Epoka - the monthly newsmagazine for the Polish Community in Australia (Cz. P.  - III 139)
 74. Nurt - miesięcznik społeczny (Cz. P.  - III 134)
 75. Ogłoszenia Duszpasterskie (Parafia Matki Bożej Zwycięskiej) (Cz. P. III 1249)
 76. Okólnik (SPK w Australii. Koło Nr 8) (Cz. P. III 1251)
 77. Okólnik / Związek Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Komitet Główny Obchodów 25- lecia (Cz. P. III 807)
 78. Polak w Newcastle - pismo Związku Polskiego (Cz. P. III 819)
 79. Polonia : pismo Polonii Australijskiej (Cz. P. III 1176)
 80. Panorama. Pismo pod patronatem Centralnego Domu Polskiego w Adelajdzie (Cz. P.  - III 303)
 81. Polish Courier - (Cz. P.  - IV 34)
 82. Polish Embassy Newsletter (Cz. P. III 1139)
 83. Polska Macierz Szkolna w Południowej Australii (Cz. P. III 798)
 84. Poradnik Nauczycielski - (Cz. P.  - III 284)
 85. ,,Promyk” Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (Cz. P. III 1104)
 86. Przegląd Katolicki Polish Catolic Review - (Cz. P.  - III 123)
 87. Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (Cz. P. III 1081)
 88. Słowo Polskie - (Cz. P.  - III 57)
 89. Sportowiec Polski w Australii - (Cz. P.  - III 3)
 90. Sprawozdanie z działalności szkolnictwa Związku Polaków w Hobart (Cz. P. III 418)
 91. Światła i cienie; biuletyn komitetu międzyorganizacyjnego w Południowej Australii (Cz. P. III 800)
 92. Thinking Migration (Cz. P. II 363)
 93. Tu i Tam - (Cz. P.  - III 103)
 94. Tygodnik Katolicki - (Cz. P.  - IV 9)
 95. Tygodnik Polski - (Cz. P.  - IV 9)
 96. Wiadomości A-K-owskie (Cz. P. III 1106)
 97. Wiadomości Polskie - pismo Polaków w Australii i Nowej Zelandii. (Cz. P - IV 10)
 98. Wici Zlotowe - Komenda Harcerskiego Zlotu 1000 lecia (Cz. P. III 793)

 99.  

Lista orientacyjna czasopism w Australii

 1. Biuletyn Koła Sybiraków w Australii Zachodniej
 2. Biuletyn Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii
 3. Czuj Duch
 4. Express wieczorny
 5. Kraj
 6. Magazyn Tygodnika Polskiego
 7. Mały Przegląd Sportowy

 8. Margines - dodatek Kulturalno - Literacki "Tygodnika Polskiego

 9. Młody Las - dodatek młodzieżowy

 10. Nowy Tygodnik Polski - Pismo Wolnych Polaków w Australii i Nowej Zelandii
 11. Obczyzna
 12. Puls Polonii
 13. Rada Polonii w Australii Zachodniej
 14. Słowo Tygodnia
 15. Wiadomości Polonii Adwentystycznej w Australii
 16. Zbliżenia