Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

        Czasopisma polonijne  - Austria

        Znajdujące się w zbiorach Biblioteki

 1. Austria – Polska : czasopismo gospodarczo – kulturalne  (Cz. P. III 554)
 2. Biuletyn Informacyjny Związku Polaków w Austrii "Strzecha"  (Cz. P. - III 53)
 3. Głos Polonii  (Cz. P. - III 53)
 4. Głos Polski -  (Cz. P. - IV 35)
 5. Jupiter : tygodnik informacyjno-kulturalny (Cz. P. III 1078)
 6. Nasza Wspólnota: Gazetka Duszpasterstwa Polonii w Austrii (Cz. P. III 816)
 7. Polonia -  (Cz. P. - III 216)
 8. Polen in Wort und Bild : Zeitschrift der Ősterreichisch-Polnischen Gesellschaft mit Wirschaftsteil (Cz. P. III 570)
 9. Prawda. Wyzwolenie -  (Cz. P. - II 50)
   

  Lista orientacyjna czasopism w Austrii

 1. Austriacko-Polski Przegląd Gospodarczy
 2. Gazeta Wiedeńska (1930-1932)
 3. Głos Emigracji (1926-1929)
 4. Głos Wiedeński (1916-1934)
 5. Photo-photo
 6. Forum Polonii
 7. Jupiter
 8. Kurier Wiedeński (1927-1928)
 9. Magazyn Austriacki
 10. Nasza Gazetka (Ebensee: 4.05.1945-09.1945)
 11. Niedziela (1926-1938?)
 12. Po godzinach
 13. Polak w Austrii (1932-1934)
 14. Polonez
 15. Polonika
 16. Polonia w Austrii
 17. Polski Przegląd Wiedeński
 18. Przegląd Polski
 19. Robotnik Wiedeński
 20. Świt (1919-1921)
 21. Wiadomości Polonijne
 22. Wiadomości Wiedeński (1932-1934)
 23. Wiedeńskie Listy Sportowe
 24. Zongler - Polonia - Nova"