Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

Czasopisma polonijne  - Belgia

 

Znajdujące się w zbiorach Biblioteki

 1. Biuletyn. Miesięcznik - (Cz. P.  - III 129)
 2. Bulletin d'information des Organisations libres de Belgique - (Cz. P.  - III 138)
 3. Biuletyn Informacyjny (Polskie Biuro Informacyjne w Belgii) (Cz. P. III 1278)
 4. Bulletin Trimestriel de la Fondation Auschwitz - (Cz. P.  - II 146)
 5. Dialog Europejski : magazyn na rzecz integracji europejskiej : publikacja Komisji Europejskiej (Cz. P. III 1080)
 6. Echo. Biuletyn Związku Polaków w Beligii - (Cz. P.  - III 205)
 7. Informacja - (Cz. P.  - III 206)
 8. Libre Belgique - (Cz. P.  -  III 286)
 9. Listy z Daleka - (Cz. P.  - I 88)
 10. Mały Biuletyn Informacyjny (Cz. P. III 1360)
 11. Myśli i Czyny : pismo Robotniczej Młodzieży Katolickiej (Cz. P. III 1371)
 12. Nasz Glos - kwartalnik kulturalno - społeczny Polonii Belgijskiej (Cz. P. III 869)
 13. Niedziela.be (Cz. P. III 706)
 14. Nowiny Brukselskie - (Cz. P.  -  III 129)
 15. Pod Włos : biuletyn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskie (Cz. P. III 1153)
 16. Polak w Belgii - (Cz. P.  - III 187)
 17. Pol Echo (Cz. P. III 572)
 18. Polish Refugee : bulletin of the Association of Polish War Emigres (Cz. P. II 259)
 19. Polonia : demokratyczne pismo Polaków zagranicą. (Cz. P. IV 238)
 20. Praca (Cz. P. IV 164)
 21. Salto: Pismo Katolickiej Młodzieży Polskiej (Cz. P . III 824)
 22. Syntezy. Periodique - (Cz. P.  - II 155)
 23. Wolne Słowo - (Cz. P.  - III 110)
 24. Wolne Słowo Organizacji Polskich w Belgii - (Cz. P.  - III 110)

 

Lista orientacyjna czasopism w Belgii

 1. Nowa Kronika Polska (1945-
 2. Nowa Polska (1945-
 3. Polska Demokratyczna
 4. Świat (1945-
 5. Wieści. Polskie Stronnictwo Ludowe (News. Polish Peasant Party), Brussels