Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

      

       Czasopisma polonijne  - Brazylia -

      Znajdujące sie w zbiorach Biblioteki

 1. Agenda Sociedade Uniao Juventus = Informativo mensal da Sociedade Uniao Juventus (Cz. P. III 662)

 2. Aguia Branca : o jornal da Comunidade Polonesa (Cz. P. IV 244)

 3. Anais da Comunidade Brasileiro - (Cz. P.  - II 72)

 4. A Polonia de Hoje : boletim informativo mensal (Cz. P. III 1122)

 5. Biuletyn Polskiej Misji w Brazylii - (Cz. P.  - II 48)

 6. Biuletyn (Rektorat Polskiej Misji Katolickiej) (Cz. P. III 1381)

 7. Biuletyn Poselstwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej - (Cz. P. III 655)

 8. Boletim da Camara de Comercio Polono-Brasileira. (Cz. P. III 1331)

 9. Boletim Informativo do II Congresso Polônico da América Latina (Cz. P. I 382)

 10. Boletin Informativo das atividades do Comité Brasileiro de Socorro às Vítimas de Guerra na Polônia (1939-1940) Cz. P. III 653)

 11. Boletim Semanal da Camara de Comercio Polono - Brasileira : informa­ções economicas da Polonia (Cz. P. III 1057)

 12. "Być wiernym Rzeczypospolitej" (1956-1958) - Biuletyn Informacyjny Komitetu Niepodleglosciowego w Kurytybie (Cz. P. III 657)

 13. Chrystusowcy pod krzyżem Południa (Cz. P.  - I 103)

 14. Djablik Parański : zamieszcza nowelki, wiersze, opowiadania i ciekawe notatki - Podaje autentyczne zdarzenia z miast i kolonji (Cz. P. II 386)

 15. Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii (Cz.P. III 592)

 16. Fakty (Cz. P. III 835)

 17. Fatos E Figuras Da Polônia: Supplemento de Informacoes Internacionais (Cz. P. II 279)

 18. Feliksa Bernarda Zdanowskiego Kalendarz Polski na Rok Zwyczajny… (Cz. P. I 348)

 19. Głos Parański = A Voz do Parana (Cz. P. IV 172)

 20. Informativo "Sociedade Uniao Juventus" = Informativo Uniao Juventus (Cz. P. III 661)

 21. Informator Unii Kulturalnej Polaków w Brazylii (Cz. P. III 964)

 22. Jornal da Sociedade Uniao Juventus (Cz. P. III 665)

 23. Junak - informativo do centro Braileiro de Cultura Polonica da Sociedade Uniao Juventus 1931-1937) (Cz. P. III 654)

 24. Kalendarz Emigracyjny Ludu - (Cz. P.  - II 11)

 25. Kalendarz Gazety Polskiej w Brazylji (Cz. P. III 616)

 26. Kalendarz Lud (1933-1940, 1949-1970)  (Cz. P.  - II 11)

 27. Kalendarz Ludu i Przyjaciela Rodziny - (Cz. P.  - II 11)

 28. Kalendarz ,,Przyjaciela Rodziny" : na rok... (Cz. P. II 355)

 29. Kultura : miesięcznik postępowy, poświęcony sprawom kulturalno-oświatowym, społeczno-literackim, gospodarczym i handlowym (Cz. P. II 387)

 30. Kurier Informativo da Comunidade Brasileiro-Polonesa - Braspol (Cz. P. III 651)

 31. Kurier Polski - Świat - Ludzie - Wydarzenia (Cz. P. II 274)

 32. Kurierek - Braspol - (Cz. P. III 635)

 33. Lud (1920-1940.1947-1989) (Cz. P.  - IV 11)

 34. Nasza Praca (Cz. P. III 1379)

 35. Nasza Szkoła (1924-1935) (Cz. P.  - II 62)

 36. Nasza Szkółka - (Cz. P.  - II 63)

 37. Noticias da Polonia (Cz. P. III 1330)

 38. Nowy Lud (1989-1999) (Cz. P.  - IV 11. IV 13)

 39. O Pensamento da Polonia Católica : suplemento da revista "A Ordem" (Cz. P. III 1058)

 40. Pobudka (1958) - Porto Alegre (Cz. P. III 652)

 41. "Polonia" w Rio de Janeiro. Boletim de Informacoes da Sociedade "Polonia" (Cz. P. III 656)

 42. Polonicus - Revista de reflexão Brasil - Polônia (2009- ) (Cz. P. I 205)

 43. Polonus : Orgao de divulgacao da Sociedade Polonia de Porto Alegre (Cz. P. III 772)

 44. Procurador Polaco (Cz. P.  - IV 54)

 45. Projeções - Projekcje. czasopismo studiów polsko-brazylijskich (1999-2009) Cz. P. II 134

 46. Przyjaciel Rodziny : redagowany przez XX Misjonarzy (Cz. P. II 320)

 47. Siewca = Semeador (Cz. P. II 316)

 48. Sportowiec Polski w Brazylji : organ Tymczasowej Komendy Głównej Polsk. Tow. Sportowych w Brazylji (Cz. P. II 388)

 49. Szczerbiec : biuletyn Gromady Polskich Kombatantów w Brazylii przy Związku Uczestników II Wojny Światowej. (Cz. P. III 988)

 50. Sociedade Polonia (Cz. P. III 568)

 51. Świt : wszystko dla ludu przez lud (Cz. P. III 1301)

 52. Zorza (1961 - ?) (Cz. P. III 659)

 

                     Lista orientacyjna czasopism w Brazylii

 

 1. A Ordem

 2. Anais da 1a Vitrine Literaria Polônica do Brasil

 3. Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa (1970-1984)

 4. Biuletyn Informacyjny (1945-1948 i 1952)

 5. Biuletyn Informacyjny Demokratycznego Komitetu Obywatelskiego (1944-1952)

 6. Biuletyn Informacyjno Instrukcyjny (1937-1938)

 7. Biuletyn Informacyjny – Polski Czerwony Krzyż (1947-1948)

 8. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (1968 - ?)

 9. Biuletyn Polski (1967) –

 10. Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej (1979 - 1982) –

 11. Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Polonia (1944-1959)

 12. Biuletyn wydziału prasowego Poselstwa RP (1940-1944)

 13. Biuletyn Informacyjny Unii Kulturalnej Polaków w Brazylii (1948-1954)

 14. Biuletyn Stowarzyszenia Lotników Polskich w Brazylii  (1968)

 15. Boletim do Comité Central de Socorro às Vítimas de Guerra na Polônia (1939-1945),

 16. Boletim do Comitê de socorro às vítimas de guerra na Polônia (1939-1945)

 17. Boletim do Sub-Comité de Socorro às Vítimas de Guerra na Polônia – (1939-1946)

 18. Boletim semanal da Câmara de Comércio Polono-Brasileira (1937-1939)

 19. Brasil – Polônia (1921-1937/38)

 20. Chrystusowiec wśród wychodźców (1964-1965)

 21. Człowiek Leśny

 22. Czyn Młodych

 23. Djablik Brazylijski (1932)

 24. Dom Feliciano (1946-1958)

 25. Dzwon Polski (1907-1908)

 26. Eco da Polônia (1925-1926)

 27. Echo Polskie (1927-1929)

 28. Escolaridade polonesa (1913-1914)

 29. Emigrant Polski w Paranie (1909)

 30. Gazeta Polska w Brazylii (1892-1941)

 31. Głos Nauczyciela

 32. Głos Polonii Paulistańskiej (2007- )

 33. Ilustrowany Informator Polski w Brazylii (1931)

 34. Imigrante (1908)

 35. Informacja prasowa (1969 - ?)

 36. Jednodniówka Unii Kulturalnej Polaków w Brazylii (1947)

 37. Jopol informa (1965 - ?)

 38. Kalendarz Echo Polskie

 39. Kalendarz Ilustrowany

 40. Kalendarz Katolicko-Polski (1917-1940)

 41. Kalendarz Odrodzenie

 42. Kalendarz Polski (1898, 1900 i 1901)

 43. Kalendarz Polskich Demokratów (1920)

 44. Kalendarz Polski Przyjaciel Rodziny (1922-1926)

 45. Kalendarz Polski w Brazylii (1917-1920)

 46. Kalendarz Przyjaciel Rodziny Polskiej w Brazylii (1914)

 47. Kolonista (1909-1910)

 48. Kolonista – Kalendarz Polski (1910 i 1911)

 49. Kolonista Polski (1914-1915)

 50. Kurier Polski (1929-1930)

 51. Kurier Polski (1948-1950)

 52. Młody Barańczyk (1937-1938)

 53. Naprzód (1905)

 54. Naród (1908-1909)

 55. Nasze Życie (1922-1923)

 56. Niwa (1912-1913)

 57. Nowiny Ilustrowane

 58. Odrodzenie (1930-1934)

 59. Ognisko (1952)

 60. Ogniwo (1913-1914)

 61. Ogniwo (1916)

 62. O Moleque (1966)

 63. Osa (1921-1922)

 64. O trabalho (1921–1922)

 65. Pensamento da Polônia Católica (1944-1945) –

 66. Picapau (dzięcioł) (1937-1938)

 67. Pobudka (1916-1918)

 68. Polak w Brazylii (1905-1920)

 69. Polônia (1918)

 70. Polônia (1950

 71. Polônia (1969 -?)

 72. Polonia w Rio Grande do Sul

 73. Polska (1930-1932)

 74. Polska Prawda w Brazylii (1929-1941)

 75. Polska w Brazylii

 76. Po przeczytaniu, podaj dalej (1942-1945)

 77. Poranek (1898)

 78. Prawda (1900-1901)

 79. Proletariat Polski w Ameryce Południowej (1921)

 80. Promień

 81. Przegląd Polski (1960-1964)

 82. Rolnik (1936-1937)           

 83. Sarmata (1931-1934)

 84. Sekcja prasowa Konsulatu RP w Kurytybie (1940-1942),

 85. Serwis prasowy Konsulatu Generalnego w Kurytybie (1942-1945),

 86. Siewca (1933-1934)

 87. Siewca (1948-1959)

 88. Skarpa (1964-1966)

 89. Sowizdrzał Parański (1919)

 90. Sportowiec (1929-1930)

 91. Sportowiec Polski (1922)

 92. Sto Lat

 93. Supol informa (1965-1966) –

 94. Ścierka (1902)

 95. Świat Parański (1923-1925)

 96. Szkoła Ludowa (1913-1914)

 97. Tygodnik Polski (1911)

 98. Tygodnik Związkowy (1916-1917)

 99. Wiadomości Polskie (1956-1958)

 100. Wiadomości Wojskowe

 101. Więź duszpasterska (1968 - ?) –

 102. Ziarna i Kłosy - (Cz. P.  - II 28)

 103. Zew Jasnogórski  (1965 - ?) –

 104. Ziarna i Kłosy (1949 - ?) –

 105. Związek Polsko Katolicki (1935)

 106. Związkowiec,

 107. Życie (1909

 108.