Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

Czasopisma polskie  - Francja

Znajdujące się w zbiorach Biblioteki

 1. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu  (Cz. P. II 333)
 2. Annales Paderewski / [Société Paderewski]. (Cz. P. I 245)
 3. Au coeur de la Polonia de France : magazine des Associations Polonaises et Franco-Polonaises (Cz. P. III 1394)
 4. Biuletyn Afgański : BA (Cz. P. I 342)
 5. Biuletyn Informacyjny Polskich Organizacji Niepodległościowych Okręgu Liege - (Cz. P. III 138)
 6. Biuletyn Młodzieży Polskiej i jej Przodowników (Cz. P. III 1158)
 7. Biuletyn Narodowy (Cz. P. III 649)
 8. Biuletyn Parafialny (Polska Misja Katolicka : Abscon) (Cz. P. II 197)
 9. Biuletyn Parafialny (Polska Misja Katolicka : Dunkerque) (Cz. P. II 198)
 10. Biuletyn Parafialny na rok Pański ... (Polska Misja Katolicka w Rouvroy) (Cz. P. II 200)
 11. Biuletyn Parafialny na Rok Pański ... (Polska Misja Katolicka w Méricourt i Vimy – Frabus…) (Cz. P. II 199)
 12. Biuletyn Parafialny na Rok Pański… (Cz. P. III 403)
 13. Biuletyn Parafialny (Cz. P. I 360)
 14. Biuletyn Parafialny (Polska Misja Katolicka (Bruay la Buissiere). (Cz. P. II 201)
 15. Biuletyn PMK (Cz. P. III 917)
 16. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu (Cz. P. III 1174)
 17. Biuletyn Stowarzyszenia Studentów Polskich w Paryżu za Rok Akademicki.... (Cz. P. I 344)

 18. Biuletyn  (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ; Prowincja pw. Matki Bożej Częstochowskiej we Francji i Hiszpanii) (Cz. P. III 919)
 19. Bulletin - ( Centre Polonais de Recherches Scientifiques de Paris) (Cz. P.  II 128)
 20. Bulletin Interieur (Cz. P. III 1246)
 21. Biuletyn Wewnętrzny (Cz. P. III 1245)
 22. Bulletin de Liaison (Cz. P. III 703)
 23. Bulletin d`information de la section des jeunes de lʿU.C.D.E.C. (Cz. P. III 704)
 24. Bulletin Polonais : revue périodique d'informations destinée à servir la cause de la vérité et de l'amitié franco-polonaise (Cz. P. III 705)
 25. Croise - (Cz. P.  II 119)
 26. Duszpasterstwo Polskie we Francji : stan z ... (Cz. P. I 347)
 27. Dziennik Wychodźstwa - (Cz. P.  V 11)
 28. Dzień Dobry : biuletyn informacyjny Towarzystwa Przyjaźni Francusko-Polskiej (Cz. P. III 903)
 29. Echo de la Polonia (Cz. P. III 344)
 30. France Pologne - (Cz. P.  II 40)
 31. Głos Katolicki - (Cz. P.  III 4)
 32. Głos Misjonarza - (Cz. P.  III 229)
 33. Gospodarz Polski we Francji = L'Agriculteur Polonais en France (Cz. P. III 948)
 34. Hasła Chrześcijańskie : miesięcznik Akcji Katolickiej wsród Polaków Diecezji Lille (Cz. P. II 319)
 35. Help /and/ Action  - (Cz. P.   I 17)
 36. Horyzonty Paris - (Cz. P.  I 3)
 37. Ilustrowany Kalendarz Wychodźcy - (Cz. P.  III 121)
 38. Informacje - (Cz. P.  III 137)
 39. Jeniec Polak : bulletin des P. G. Polonais (Cz. P. III 938)
 40. Kalendarz Kobiety Polskiej (Cz. P. II 271)
 41. Kolumna Pisarzy Paryskich (Cz. P. II 314)
 42. Kontakt - Paris (Cz. P.  III 14)
 43. Kupiec i rzemieślnik Polski we Francji (Cz. P. III 647)
 44. Kultura - (Cz. P.  I 30)
 45. Le Lien Franco- Polonaise: Bulletin trimestriel d'information (Cz. P. III 708)
 46. Les Amis de la Pologne: entre nous (Cz. P. I 244)
 47. Les Amis de la Pologne : bulletin bimensuel (Cz. P. III 1127)
 48. L'Est Europeen : problemes actuels - notes historiques (Cz. P. I 374)
 49. Libertas - (Cz. P. I 8)
 50. Mały Polak : miesięcznik Zwiąsku Kat. Stow. Dzieci Polskich we Francji (Cz. P. IV 193)
 51. Materiały do Prac Kulturalno-Oświatowych : Seria I : Obchody i Uroczystości (Cz. P. III 1202)
 52. Materiały do Prac Kulturalno-Oświatowych : Seria III : Literatura, muzyka, sztuka (Cz. P. III 1203)
 53. Młode Serce = Coeur Jeune (Cz. P. III 1056)
 54. Na Posterunku : dwutygodnik informacyjny 6953 LSCen (Cz. P. III 940)
 55. Narodowiec - dziennik - (1924- (Cz. P.  V 5)
 56. Nasza Rodzina - (Cz. P.  III 102)
 57. Nasze Pisemko - (Cz. P.  II 129)
 58. Niepokalana - (Cz. P.  II 44)
 59. Nowy Tygodnik - (Cz. P.  IV 82)
 60. Oder-Neisse = Odra-Nysa: biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Obrony Granic Nad Odrą i Nysą (Cz. P. III 553)
 61. Oder-Neisse = Odra-Nysa : bulletin d'information de l'Association des Originaires de Pologne pour le respect des Frontiéres sur l'Oder et la Neisse (Cz. P. III 565)
 62. Ogniwo - Mailion (Cz. P. III 774)
 63. Opiekun Dziatwy Polskiej - (Cz. P.  I 24)
 64. Placówka - (Cz. P.  III 243)
 65. Pobudka -  (Paryż: 1889-1899) (Cz. P.  II 74)
 66. Pod Prąd (Cz. P. III 1007)
 67. Pogończyk : kwartanik wydawany przez ,,Pogoń” Francja (Cz. P. I 297)
 68. Polacy w świecie - (Cz. P.  II 74)
 69. Polish Agriculture (Cz. P. 211)
 70. Polska w Europie = La Pologne en Europe) (Cz. P. III 618)
 71. Polska Wierna - (Cz. P.  III 29)
 72. Polski Biuletyn Parafialny (Cz. P. I 359)
 73. Polskie Pacholę - (Cz. P.  II 49)
 74. Razem Młodzi Przyjaciele - (Cz. P.  III 221)
 75. Rocznik Wychodźstwa Polskiego we Francji i Belgii (Cz. P. I 201)
 76. Rycerzyk - (Cz. P.  II 119)
 77. Skarbiec dodatek miesięczny do "Polaka" (Cz. P. I 270)
 78. Szkoła Polska na Emigracji : organ Związku Polskiego Nauczycielstwa we Francji : miesięcznik poświęcony sprawom pedagogicznym oraz oświatowo-szkolnym w Wychodźstwie (Cz. P. II 318)
 79. Teczka - (Cz. P.  III 273)
 80. To i Owo (Cz. P. III 1227)
 81. Tygodnik Polski - (Cz. P.  IV 72)
 82. Wiadomości Harcerskie (Cz. P. I 209)
 83. Wiadomości Parafialne (Cz. P. II 369)
 84. Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie (Les Nouvelles Polonaises) (Cz. P. V 4)
 85. Wiadomości Związku Polskich Federalistów : biuletyn wewnętrzny (Cz. P. III 889)
 86. Wieści : biuletyn informacyjny Samopomocy b. Kombatantów Polskich we Francji : bulletin d'information de l'Association d'Entr'aide des Anciens Combattants Polonais en France. (Cz. P. III 1180)
 87. Wrócimy ! : Głos Żołnierza Polskiego we Francji. (Cz. P. III 1074)
 88. Zeszyty Historyczne - (Cz. P.  I 31)
 89. Zeszyty Literackie - (Cz. P.  I 81)
 90. Żołnierz Polski we Francji - (Cz. P.  III 237)

Lista orientacyjna czasopism we Francji

 1. Baba - Bezimienny Karteluszek (Paryż: 1840)
 2. Babin na Obcej Ziemi (Paryż: 1832)
 3. Baczność (Paryż: 1862)
 4. Biesiada Krzemieniecka w Paryżu (Paryż: 1852-1861)
 5. Biuletyn (Paryż: 1834)
 6. Brukowiec (Paryż: 1834)
 7. Correspondance du Nord - Est (Paryż: 1868-1870)
 8. Czarno na białym
 9. Czas (Mont-de-Marsan 1833)
 10. Demokracja Polska XIX Wieku (Paryż: 1845-1846)
 11. Demokrata Polski (Poitiers: 1837-1841)
 12. Dziennik Narodowy (Paryż: 1841-1848)
 13. Dziennik Ustaw (09.1939-
 14. Echo (Paryż: 1862)
 15. Echo Miast Polskich (Paryż: 1843-1845)
 16. Emigracja Polska (Paryż: 1841)
 17. Feniks (Paryż: 1833)
 18. Gazeta Narodowa w Zakroczymie (Paryż: 1834)
 19. Glos (Paryż: 1861-1862)
 20. Glos Polski (ministerstwo Informacji i Dokumentacji)
 21. Glos Wychodźcy - dziennik (1926-)
 22. Glos z Paryża i Genui (Paryż: 1861-1862)
 23. Jutrzenka (Paryż 1853-1854)
 24. Jutrzenka i Wschód (Paryż: 1853-1854)
 25. Kalendarz Kobiety Polskiej (Cz. P. II 271)
 26. Korespondent (Paryż: 1838-1839)
 27. Korespondent Emigracji Polskiej (Paryż: 1838-1839)
 28. Kraj i Emigracja (Paryż: 1935-1843)
 29. Kronika Emigracji Polskiej (Paryż: 1834-1839)
 30. Kuryer Paryski (Paryż: 1881-1883)
 31. Kuryer Polski w Paryżu (Paryż: 1884-1887)
 32. La Brise du Nord. Keepsake Polonais (Paryż: 1838)
 33. La Mode Nouvelle - reuve politique et litteraire (Paryż: 1841)
 34. La Pologne (Paryż 1848-1850)
 35. La Pologne de 1848 (Paryż 1848)
 36. La Pologne Historique, Litteraire, Monumentale et Pittoresque (Paryż 1835-1836)
 37. La Pologne, Journal des Slaves (Paryż: 1848-1851)
 38. La Tribune des Peuples (Paryż: 1849)
 39. Le Messager d'Occident (Paryż: 1875)
 40. Le Polonais-Journal des Interets de la Pologne (Paryż: 1833-1835)
 41. Le Polonais-Journal des Interets de l'Europe (Paryż: 1835-1836)
 42. Le Reveil d'Israel (Paryż: 1848)
 43. Les Ephemerides Polonaises (Paryż: 1863-1864)
 44. L'Exemple (Paryż: 1852)
 45. L'Exile de la Pologne (Dijon: 1833)
 46. Listy Polskie (Paryż: 1878)
 47. Młoda Polska (Paryż: 1838-1840)
 48. Monitor Polski (09.1939-
 49. Narodowość (Paryż: 1840-1842)
 50. Naród Polski (Paryż: 1836)
 51. Nowa Polska (Paryż - Wersal: 1833-1837)
 52. Noworocznik Demokratyczny (Paryż: 1842-1843)
 53. Ognisko - tygodnik (Paryż: 1922-)
 54. Ojczyzna (Paryż: 1848)
 55. Okólnik Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (Poitiers: 1832-1838; Paryż: 1838-1849)
 56. Pamiętnik Emigracji (Paryż: 1832-1833)
 57. Pamiętnik Polski (Paryż: 1838)
 58. Pamiętnik Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (Paryż: 1841-1844)
 59. Pielgrzym Polski (Paryż: 1832-1833)
 60. Pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (Poitiers - Paryż: 1837-1844)
 61. Pismo Wzajemnego Oświecenia się (Paryż: 1833)
 62. Plotkarz (Wersal 1842)
 63. Polacy we Francji. Tygodnik Awenionski (Awinion: 1832)
 64. Polak (Paryż: 1837-1839)
 65. Polonia (1920-
 66. Polska (Paryż: 1836)
 67. Polska Chrystusowa (Paryż: 1842-1846)
 68. Postęp (Paryż: 1834)
 69. Północ (Paryż 1835)
 70. Prawo Ludu - dwutygodnik (1924-)
 71. Przegląd Dziejów Polskich (Poitiers - Paryż: 1836-1843)
 72. Przegląd Rzezy Polskich (Paryż: 1857-1863)
 73. Przyjaciel Prawdy (Wersal: 1842-1843)
 74. Przyszłość (Paryż: 1834)
 75. Pszonka (Strasburg - Paryż: 1839-1844)
 76. Robotnik Polski we Francji - tygodnik (Paryż: 1923-
 77. Roczniki Emigracji Polskiej (Paryż: 1836)
 78. Roczniki Towarzystwa Paryskiego Lekarzy Polskich (Paryż)
 79. Roczniki Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (Paryż - Poznań 1867-1879)
 80. Scenes Politiques de la Revolution Polonaise (Lyon-Avignon 1832)
 81. Siła - miesięcznik (1924-)
 82. Skarbiec Historii Polskiej (Paryż: 1839-1842)
 83. Słowianin (Paryż: 1841-1843)
 84. Słowo
 85. Sprawa Robotnicza (Paryż 1893)
 86. Szubrawiec (Paryż: 1842)
 87. Teraźniejszość i Przyszłość (Paryż: 1843-1845)
 88. Towarzystwo Demokratyczne Polskie (Paryż: 1832-1833; Poitiers 1836-1841)
 89. Trzeci Maj (Paryż: 1839-1848)
 90. Tydzień (Avinion 1834/1835)
 91. Tygodnik (Paryż: 1886-1887)
 92. Tygodnik Emigracji Polskiej (Paryż: 1834-1837)
 93. Wiadomości Krajowe i Zagraniczne (Paryż: 1837)
 94. Wiadomości Polskie (Paryż: 1854-1861)
 95. Wiadomości Polskie (Paryż: 17.03.1940-
 96. Wiarus (Paryż: 1847)
 97. Wiarus Polski - dziennik (1924-
 98. Wolne Polskie - Słowo (Paryż - Genewa 1887-1899)
 99. Wychodziec (Paryż: 1850)
 100. Zbratnienie (Paryż 1847-1848)
 101. Jednoczenie (Paryż -Hawr-Ingouvile 1841-1844)
 102. Zycie Polskie (3x w tyg.: Paryż: 1923-)