Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

 

           Czasopisma polonijne  - Kanada

            Znajdujące się w zbiorach Biblioteki

 1. Alliencer - (Cz. P.  V 6)
 2. Bawmy Się (Cz. P. III 1136)
 3. Biuletyn Archiwum Prasy Skautowej - (Cz. P.  III 196)
 4. Biuletyn Duszpasterski - (Cz. P.  III 331)
 5. Biuletyn Informacyjny / Kongres Polonii Kanadyjskiej (Cz. P. III 776)
 6. Biuletyn Informacyjny: Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata (Cz. P. III 691)
 7. Biuletyn Informacyjny: Wydział Wychowawczy Komitetu Głównego Millenium Polski Chrześcijańskiej w Kanadzie (Cz. P. III 694)
 8. Biuletyn Informacyjny (Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska) (Cz. P. III 1372)
 9. Biuletyn Informacyjny (Zarząd Koła Armii Krajowej. Oddział Montreal) (Cz. P. III 1121)
 10. Biuletyn Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Cz. P. IV 135)
 11. Biuletyn Nauczycielski  - Toronto (Cz. P. III 683)
 12. Biuletyn Niedzielny - Calgary (Cz. P. II 171)
 13. Biuletyn Polonijny : biuletyn Polonii w Calgary (Cz. P. III 370)
 14. Biuletyn Parafialny (Św. Jadwiga Oshawa) - (Cz. P.  III 231)
 15. Biuletyn Parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju  - Calgary (Cz. P. III 400)
 16. Biuletyn SIP - (Cz. P.  III 146)
 17. Biuletyn (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Nr 18, Calgary) (Cz. P. IV 198)
 18. Biuletyn Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie - (Cz. P.  III 146)
 19. Biuletyn Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie = Bulletin of the Association of Polish Engineers in Canada (Cz. P. II 345 )
 20. Biuletyn Zjednoczenia Zrzeszeń Polskich w Kanadzie (Cz. P. III 1377)
 21. Biuletyn Związku Nauczycielstwa Polskiego - (Cz. P.  III 21)
 22. Centennial Link (Cz. P. III 1055)
 23. Co - Gdzie ? - Panorama : Business Information. Quarterly for Polish Speaking Population (Cz. P. I 325)
 24. Czas - (Cz. P.  V 3)
 25. Dziedzictwo = Heritage: biuletyn Towarzystwa Bratniej Pomocy im. św. Stanisława Kostki (Cz. P. III 1140)
 26. Dziennik Codzienna Gazeta Polska - (Cz. P.  IV 84)
 27. Ecclesia : comite des Neo - Canadiens (Cz. P. III 1008 )
 28. Echo : dwumiesięcznik religijno - społeczny Diecezji Kanadyjskiej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła (Cz. P. III 1006)
 29. Echo Tygodnia : weekly - tygodnik (Cz. P. IV 194)
 30. Etudes Slaves et Est-Europeennes = Slavic and East - European Studies (Cz. P. II 339)
 31. Express - (Cz. P.  IV 50)
 32. Express Polski - (Cz. P.  IV 50)
 33. Gazeta - (Cz. P.  IV 89)
 34. Gazeta - Toronto (Cz. P. IV 148)
 35. Głos Polski - (Polish Voice) - Toronto (Cz. P.  IV 24)
 36. Goniec : Toronto, Mississauga, Oakville [... : tygodnik polski w Kanadzie] = Polish Messenger : [Polish language weekly published in Canada (Cz. P. IV 185)
 37. Harcerstwo nad Pacyfikiem - (Cz. P.  III 179)
 38. Harcerstwo nad Pacyfikiem : oficjalny organ ZHP (Cz. P. III 1209)
 39. Info Nurt (Cz.P. III 588)
 40. Informacja (Cz. P. I 368)
 41. Information Bulletin  (Solidarity Information Office in Canada) (Cz. P. I 366)
 42. Informator - (Cz. P.  II 54)
 43. Informator Federacji Kobiet Polskich w Kanadzie (Cz. P.  III 235)
 44. Informator Nauczyciela Szkol Polskich w Kanadzie /Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie (cz. P. III 753)
 45. Jak Tam Idzie (Cz. P. III 1072)
 46. Jedność = Unity (Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Montrealu) (Cz. P. III 1014)
 47. Jutrzenka = The Dawn : miesięczny organ Polsko-Kandyjskiego Kongresu Młodzieży (Cz. P. III 1160)
 48. Kacetowiec : biuletyn informacyjny Związku Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych (Cz. P. III 1063)
 49. Kalejdoskop Kulturalno - Sportowy : z wkładką pt. "Krucjata" po Kanadzie i USA (Cz. P. IV 191)
 50. Komunikat Prasowy/ Kwatera Główna Brygady Strzelców Karpackich. (Cz. P. III 1013)
 51. Kresowiak w Brytyjskiej Kolumbii (Cz. P. III 290)

 52. Kronika Tygodniowa - Weekly Chronicle - Toronto (Cz. P.  IV 19)
 53. Kulisy Polonii : niezależny dwutygodnik dla każdego (Cz. P. IV 190)
 54. Kulisy Sportu : polski miesięcznik sportowy (Cz. P. IV 188)
 55. Kurier Ottawski : Organ Koła Młodzieży Polskiej przy SPK w Ottawie (Cz. P. III 1060)
 56. Michael : dla tryumfu Niepokalanej : pismo patriotów katolickich dla Królestwa Chrystusa i Maryi w duszach rodzin i narodów (Cz. P. IV 195)
 57. Michael : for the Triumph of the Immaculate : Religious and patriotic paper for the universal kingship of Christ and our Lady (Cz. P. IV 210)
 58. Między Nami - (Cz. P.  III 117)
 59. Naprzód : miesięcznik religijno - społeczny Parafii Św. Krzyża Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego = Forward : a monthly publication of the Holy Cross Parish of the Polish National Catholic Church (Cz. P. III 943)
 60. Nasza Credit Union (Cz. P. III 395)
 61. Nasze Pisemko (ZNP w Kanadzie) (Cz. P. II 367)
 62. The New Link (Association of Polish Engineers in Canada), Toronto (Cz. P. III 693)
 63. Nowy Kurier - (Cz. P.  IV 55)
 64. Novena to Saint Anthony (Cz. P. III 1382)
 65. Ogniwo (wydaje Komisja Młodzieżowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej) (Cz. P. III 1201)
 66. Odpowiedź (Cz. P. III 1212)
 67. Odsiecz - (Cz. P.  IV 26)
 68. Orzełek : pisemko redagowane z udziałem dzieci (Cz. P. III 1210)
 69. Pacyfik : niezależny magazyn polski = independent Polish magazine (Cz. P. IV 207)
 70. Panorama Polska - (Cz. P.  III 185)
 71. Parish Bulletin (Cz. P. II 350)
 72. Pielgrzym - (Cz. P.  III 67)
 73. Placówka nad Pacyfikiem (Cz. P. III 821)
 74. Polak Kanadyjski = The Canadian Pole (Cz. P. II 313)
 75. Pol Biz : business with Poland magazine (Cz. P. III 1211)
 76. Polish News Items (Cz. P. III 690)
 77. Polish Voice Weekly - (Cz. P.  IV 24)
 78. Przegląd Spraw Społecznych (Cz. P. III 1373)
 79. Przegląd Tygodniowy - Polish Weekly - (Cz. P.  IV 70)
 80. Przełom : dwutygodnik społeczno-polityczny (Cz. P. IV 189)
 81. Przewodnik Miłosierdzia  - (Cz. P.  III 26)
 82. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie - (Cz. P.  III 108)
 83. Strumień - (Cz. P.  III 329)
 84. Światowiec : tygodnik montrealski (Cz. P. IV 151)
 85. Tu My Som = Here We Are (Cz. P. III 1010)
 86. Weekly News of St. Anthony's Parish (Cz. P. III 1383)
 87. Wiadomości Polskie - czasopismo ideowo - społeczne w Kanadzie (Cz. P. I 240)
 88. Wici Harcerskie Kanady - (Cz. P.  III 167)
 89. Wir Magazine (Cz. P. III 587)
 90. Wirujący Dysk : jedyny na świecie informator muzyczny, poświęcony wyłącznie polskiej muzyce, pieśni, piosence i słowu, utrwalonym na płycie gramofonowej (Cz. P. III 941)
 91.  Z Pomocą ! : biuletyn Komitetu Pomocy Polskim Misjom (Cz. P. III 975)
 92. Zbliżenia : magazyn katolicko - społeczny Polonii Kanadyjskiej (Cz. P. III 997)
 93. Zwiazkowiec (The Alliancer) - Toronto (Cz. P.  V 6)

 

Lista orientacyjna czasopism w Kanadzie

 1. Czuwaj (Be Prepared) Ville de Laval, Quebec
 2. Gazeta Katolicka w Kanadzie (The Catholic Gazette in Canada) Winnipeg
 3. Informator Federacja Polek w Kanadzie (Directory of the Federation of Polish Women in Canada) - Toronto
 4. Jutrzenka
 5. Kalendarz Czasu (Times Calendar), Winnipeg,
 6. Kalendarz Polaka w Kanadzie (Calendar of the Pole in Canada), Winnipeg
 7. Kronika Tygodniowa - Weekly Chronicle - Toronto (Cz. P.  IV 19)
 8. Kurier Polsko-KAnadyjski (The Polish-Canadian Courier) - Toronto
 9. "O" Publication of the Arts (previously titled Echo), Toronto
 10. Polish Engineering Review, Montreal
 11. Slowo - Solidarnosc (Word - Solidarity) Toronto
 12. SPK w Kanadzie (Polish Combatants Association in Canada, Inc.), Toronto
 13. Takie Zycie
 14. The Polish Express, Toronto
 15. Travel i TY