Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

Czasopisma polskie  - LITWA

Znajdujące się w zbiorach

 1. Ateneum Wileńskie -  (Cz. P. II 281)
 2. Biuletyn Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie: rok akademicki (Cz. P. I 375)
 3. Bulletin de l'Observatoire astronomique de Vilno: astronomie (Cz. P. II 375)
 4. Chaos - subiektywne pismo młodych autorów w Wilnie (Cz. P. III 312)
 5. Chata Rodzinna: pismo tygodniowe ilustrowane (Cz. P. III 1252)
 6. Czerwony Sztandar: organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy (Cz. P. V 59)
 7. Echo: biuletyn informacyjny (Cz. P. III 1263)
 8. Gazeta Wileńska (Cz. P. IV 223)
 9. Goniec Codzienny (Cz. P. V 62)
 10. Kuryer Litewski (Cz. P. III 1264)
 11. Kurier Wileński  (Cz. P. IV 31)
 12. Kurjer Wileński = Vilniaus Kurjeris (Cz. P. V 60)
 13. Litwa = Lietuva : czasopismo wydawane w Republice Litewskiej (Cz. P. III 1323)
 14. Magazyn Wileński (Cz. P.  - II 17)
 15. Nasz czas  (Cz. P. III 270)
 16. Nasza Gazeta  (Cz. P. IV 37)
 17. Prawda Wileńska  (Cz. P. V 61)
 18. Przyjaźń  (Cz. P.  - IV 52)
 19. Rota  (Cz. P. IV 53)
 20. Słowo Wileńskie (Cz. P. IV 177)
 21. Spotkania  (Cz. P. III 92)
 22. Szalcza: gazeta kraju solecznickiego (Cz. P. IV 212)
 23. Tygodnik Wileńszczyzny  (Cz. P. IV 52)
 24. Wiadomości Brukowe : miesięcznik szubrawski (Cz. P. III 1320)
 25. W kręgu Kultury -  (Cz. P. II 92)
 26. Włóczęga: Pismo Klubu Włóczęgów Wileńskich (Cz. P. III 841)
 27. Znad Wilii (dwutygodnik)  (Cz. P. IV 51)
 28. Znad Wilii (kwartalnik) Cz. P. II 98

 

Lista orientacyjna czasopism na Litwie

 1. Biuletyn Informacyjny Rady i Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego
 2. Chłopskie Jutro
 3. Chorągiew Swobody (Wilno 1863)
 4. Dziennik Muzyczny (Wilno: 1834)
 5. Dziennik Wileński (Wilno: 1805-1806)
 6. Dziennik Wileński (Wilno: 1815-1830)
 7. Dzień Kowenski (Kowno: 1921- Komitet Polski na Litwie)
 8. Dzwon Świąteczny - dwutygodnik (1924-)
 9. Gazeta Codzienna (25.11.1939-19.08.1940 - Wilno)
 10. Gazeta Litewska (Wilno: 1804)
 11. Gazeta Ludowa (28.06.1940-28.08.1940 - Wilno)
 12. Gazeta Narodowa Wileńska (Wilno: 1794)
 13. Gazety Wileńskie (Wilno: 1761-1793)
 14. Iskry - miesięcznik studencki (1927-)
 15. Jedność (Wilno: 1862)
 16. Kalendarz Rodziny Wileńskiej
 17. Lud i Czas (Wilno: 1845)
 18. Muzyckaja Prauda (Białystok - Wilno - Grodno: 1862-1863)
 19. Pamiętnik Naukowo-Literacki (Wilno: 1849-1850)
 20. Prawda Komsomolska
 21. Prawda Pionierska
 22. Strzecha Rodzinna
 23. Tygodnik Wileński (Wilno: 1804)
 24. Tygodnik Wileński (Wilno: 1815-1822)
 25. Tygodnik Włościański
 26. Wiadomości Cudzoziemskie (Wilno: 1760-1764)
 27. Wiadomości Literackie (Wilno: 1760-1763)
 28. Wiadomości o powstaniu na Litwie (Wilno: 1863)
 29. Wizerunki i Rozstrzygnięcia Naukowe (Wilno: 1834-1843)