Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

Czasopisma polonijne  - Polska
 1. Academia : the magazine of the Polish Academy of Sciences (Cz. P. III 1204)
 2. Almanach Polonais (Cz. P. I 329)
 3. Amanach Polonii - (Cz. P.  II 13)
 4. Ameryka-Polska: numer poświęcony nowym formom organizacyjnym życia społecznego: wydawnictwo Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej: [miesięcznik ilustrowany]. (Cz. P. III 1388)
 5. Ameryka Łacińska - (Cz. P.  III 274)
 6. Annaherungen - (Cz. P.  II 108)
 7. Arka - (Cz. P.  I 124)
 8. Białoruskie Zeszyty Historyczne - (Cz. P.  II 94)
 9. Białostocki Przegląd Kresowy - (Cz. P.  II 103)
 10. Biuletyn Informacyjny - (Cz. P.  III 78)
 11. Biuletyn Informacyjny dla księży byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau (Cz. P. III 1346)
 12. Wspólnota polska - (Cz. P.  III 78)
 13. Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK - (Cz. P.  I 73)
 14. Biuletyn Komisji Polonii Zagranicznej - (Cz. P.  I 83)
 15. Biuletyn Migracyjny : migracje międzynarodowe: Polska-Unia Europejska-Europa Wschodnia (Cz. P. III 1111)

 16. Biuletyn Polonijny - (Cz. P.  I 136)
 17. Biuletyn Polonijny MSZ (Cz. P. III 599)
 18. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego - (Cz. P.  I 140)
 19. Biuletyn Południowo - Wschodniego Instytutu Naukowego - (Cz. P.  II 115)
 20. Biuletyn Prasowy (VII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych) ( Cz. P. I 325)
 21. Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska - (Cz. P.  III 78)
 22. Biuletyn Ukrainoznawczy - (Cz. P.  II 115)
 23. Biuletyn Urzędu Emigracyjnego - (Cz. P.  III 321)
 24. Błękitny Weteran : organ Stowarzyszenia Weteranów b. Armji Polskiej we Francji : ilustrowane czasopismo poświęcone historji i wspomnieniom b. Armji Polskiej we Francji oraz życiu i sprawom organizacyjnym Stowarzyszenia Weteranów b. Armji Polskiej (Cz. P. III 1156)
 25. Chaos - (Cz. P.  III 312)
 26. Cieszyński Interklub Społeczny - (Cz. P.  I 127)
 27. Cracovia-Leopolis : czasopismo Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (Cz. III 446)
 28. Czabarówka i sąsiedzi (Cz. P. I 128)
 29. Czas Polonii - (Cz. P.  III 280)
 30. Dialog and Universalism - (Cz. P.  II 158)
 31. Dostosowanie Prawa Polskiego do Prawa Unii Europejskiej - (Cz. P.  III 88)
 32. Forum Polonijne - (Cz. P.  III 39)
 33. Gazeta Kołomyjska Warszawskich Kolomyjan i Pokucian - (Cz. P.  III 325)
 34. Gazetka Bydgoska - (Cz. P.  III 249)
 35. Glos Afryki - (Cz. P.  III 311)
 36. Glos Seminarium Zagranicznego - (Cz. P.  III 172)
 37. Glos z Poznania - (Cz. P.  I 90)
 38. Golgota Wschodu - (Cz. P.  II 149)
 39. Goniec: pismo Fundacji Kresowej (Cz. P. III 996)
 40. Goniec Kresowy - (Cz. P.  III 63)
 41. Gospodarz Kresowy (Cz. IV 56)
 42. Gospodarz Polski : bezpartyjny ilustrowany tygodnik ludowy (Cz. P. IV 192)
 43. Grot: zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość (Cz. P.  II 131)
 44. Information Bulletin (Society for Relations with Poles Abroad, Warsaw
 45. Izrael: biuletyn Ambasady Izraela (Cz. P. II 352)
 46. Kalendarz Emigracyjny (Emigration Calendar), Warsaw,
 47. Kalendarz Swiatowego Zwiazku Polaków z Zagranicy (Calendar of the World Union of Poles from Abroad), Warsaw
 48. Kalendarz  Polonii - (Cz. P.  II 13)
 49. Kamena - (Cz. P. III 88)
 50. Kontakt - (Cz. P.  II 27)
 51. Krasnogruda - (Cz. P.  III 176)
 52. Kresowe Stanice - (Cz. P.  I 37)
 53. Kresy (kwartalnik literacki (Cz. I 122)
 54. Krytyka: kwartalnik polityczny (Cz. P. I 9)
 55. Kurier polonijny - (Cz. P.  III 337)
 56. Kwartalnik Instytutu Naukowego do Badan Emigracji i Kolonizacji - (Cz. P.  II 1)
 57. Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego oraz Przegląd Emigracyjny - (Cz. P.  II 1)
 58. Kwartalnik Poświęcony Sprawom Kat[olickiego] Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce (Cz. P. II 348)
 59. List Rady Fundacji im. Kard. Augusta Hlonda (Cz. P. I 346)
 60. Lithuania - (Cz. P.  I 79)
 61. Mała Mozaika Niemiecka (Cz. P. II 338)
 62. Mały  Podolak - (Cz. P.  I 66)
 63. Mars - (Cz. P.  II 138)
 64. Medicus Mundi Polonia (Cz. P. III 372)
 65. Młody Polak Zagranica (Young Pole Abroad)
 66. Morze - (Cz. P.  III 16)
 67. Morze i Kolonie - (Cz. P.  III 16)
 68. My Sybiracy - (Cz. P.  II 69)
 69. Na Rubieży - (Cz. P.  III 35)
 70. Nasza Gazeta Więź : tygodnik społeczno-polityczny : Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wilno (Cz. P. III 1347)
 71. Nasza Kresowa - (Cz. P.  III 207)
 72. Niepodległość - (Cz. P.  II 47)
 73. Nowy Przegląd Wszechpolski - (Cz. P.  III 94)
 74. Ojczyzna Polszczyzna - (Cz. P.  III 18)
 75. Opinia - (Cz. P.  I 129)
 76. Panorama Kresowa - (Cz. P.  III 43)
 77. Pieśń Skrzydlata (Cz. P. I 352)
 78. Pogranicze - (Cz. P.  I 111)
 79. Polacy Zagranica (Poles Abroad), - (Cz. P.  III 52)
 80. Polish Life: Political, economical, social and Literary - bulletin of studies and information (Cz. P. II 270)
 81. Polish Links (Cz. P. III 1345)
 82. Polish Literature = Litterature Polonaise (Cz. P. II 311)
 83. Polish Music = Polnische Musik (Cz. P. II 312)
 84. Polish News and Views
 85. Polish News Bulletin of the British and American Embassies (Cz. P. III 1142)
 86. Polish Perspectives
 87. Polish Quarterly of International Affairs - (Cz. P.  II 137)
 88. Polska pod Okupacją Niemiecką : biuletyn informacyjny (Cz. P. III 567)
 89. Polski Przegląd Emigracyjny (Polish Emigration Review), Cracow
 90. Polonia - biuletyn Lubelskiego Klubu Polonijnego (Cz.P. I 213)
 91. Polonijny Informator Sportowy (Cz. P. III 1207)
 92. Polska w Europie - (Cz. P.  II 136)
 93. Poradnik Świetlicowy - (Cz. P.  III 125)
 94. Postscriptum Polonistyczne : pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego (Cz. P. I 340)
 95. Posyłam Was: biuletyn Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego (Cz. P. III 995)
 96. Problemy Polonii Zagranicznej (Problems of Polonia Abroad), Wroclaw; (Cz. P. II 287)
 97. Przegląd Emigracyjny (Emigration Review), Warsaw
 98. Przegląd Polonijny (Polonia Review), Wrocław - (Cz. P.  II 153)
 99. Przegląd Prasy Polonijnej (Cz. P. III 986)
 100. Przegląd Polsko-Polonijny (Cz. P. II 307)
 101. Przegląd Wszechpolski (All-Poland Review; previously titled Przeglad Emigracyjny), Lvov, Poland
 102. Przeszłość i pamięć; biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Cz. P. III 770)
 103. Przyjaciel Zolnierza Kalendarz (Soldier's Friends Calendar)
 104. Raport : biuletyn informacyjny członków i sympatyków Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio". (Cz. P. III 1247)
 105. Rocznik Polonii - (Cz. P.  II 154)
 106. Rocznik Polonijny (Polonia Almanac), Lublin
 107. Rocznik Polsko - Niemiecki - (Cz. P.  II 90)
 108. Rocznik Towarzystwa Chrystusowego - (Cz. P.  III 171)
 109. Rodzina Polska: miesięcznik ilustrowany z dodatkiem: Dział kobiecy (Cz. P. III 743)
 110. Rota / Nasza Rota (Cz. P.  III 46)
 111. Semper Fidelis - (Cz. P.  III 37)
 112. Serwis Publicystyczno - Informacyjny - (Cz. P.  III 15)
 113. Skąd Nasz Ród: kwartalnik dla rodzin polskich na Wschodzie oraz środowisk kresowych w kraju i za granicą (Cz. P. III 994)
 114. Spis Członków Towarzystwa - (Cz. P.  III 171)
 115. Spis Placówek Towarzystwa Chrystusowego - (Cz. P.  III 171)
 116. Spotkania - (Cz. P.  I 33)
 117. Sprawy Narodowosciowe - (Cz. P.  II 23)
 118. Straznica Zachodna - (Cz. P.  II 140)
 119. Studia Polonijne (Polonia Studies), Lublin - (Cz. P.  II 151)
 120. Studia Towarzystwa Chrystusowego - (Cz. P.  I 134)
 121. Sybiracy; Tygodnik skrzywdzonych przez totalitaryzm (Cz. P. III 836)
 122. Szalom : magazyn Ambasady Izraela w Warszawie (Cz. P. III 1129)
 123. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich: Biuletyn Komisji Polonii Zagranicznej (Association for the Development of the Western Territories: Commission of Polonia Bulletin), Warsaw,
 124. Tribune des Peuples - (Cz. P.  V 7)
 125. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze - (Cz. P.  II 159)
 126. Wiadomości Misyjne i Listy Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia Polskich Misji w Chinach (Cz. P. I 313)
 127. Wiadomości Polonijne - (Cz. P.  III 15)
 128. Wiadomości Polsko-Słowackie : organ Ligi Polsko-Słowackiej (Cz. P. II 357)
 129. Wieś Kresowa Czbarowka - (Cz. P.  I 128)
 130. Wileński Przekaz - (Cz. P.  I 131)
 131. Wileńskie Rozmaitości - (Cz. P.  III 36)
 132. Wisełka - (Cz. P.  III 18)
 133. Wołanie z Wołynia - (Cz. P.  I 58)
 134. Wołyń Bliżej: biuletyn Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia (Cz. P. I 277)
 135. Wrocławskie Studia Wschodnie (Cz. II 380)
 136. Wspólnota Polska - (Cz. P.  III 778)
 137. Wychodźca - Organ Związku Pisarzy i Publicystów Emigracyjnych (Cz. P.  III 320)
 138. Wychodźca - Tygodnik poświecony sprawom emigracji i remigracji - (Cz. P.  III 317)
 139. Zachodnia Agencja Prasowa (Western Press Agency)
 140. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin Catholic University Studies)
 141. Unia Polska : urzędowy organ Unii Polskiej w Ameryce : pismo poświęcone sprawom społecznym i narodowo-oświatowym w szczególności interesom Unii Polskiej w Ameryce = Polish Union : official organ of the Polish Union of America (Cz. P. IV 174)
 142. Z Obcej Ziemi - (Cz. P.  III 307)
 143. Zapis - (Cz. P.  I 123)
 144. Zbliżenia - (Cz. P.  II 108)
 145. Zeszyty Tłumackie - (Cz. P.  III 86)
 146. Znad Olzy - (Cz. P.  III 209)