Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

Czasopisma polskie  - Szwecja
 1. Acta Sueco-Polonica
 2. Aneks (Cz. P. I 6)
 3. Arka
 4. Biuletyn Koła Żołnierzy AK
 5. Biuletyn Kulturalny (Cz. P. III 1151)
 6. Biuletyn Medyczny
 7. Biuletyn Polskiej misji Katolickiej
 8. Biuletyn Prezydium Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji (Cz. P. III 949)
 9. Biuletyn SPK (Cz. P. III 702)
 10. Biuletyn Socjalisty (Cz. P. III 947)
 11. Biuletyn (Stowarzyszenie Polskie. Dom Polski w Goteborgu) (Cz. P. III 1110)
 12. Biuletyn Związku Wolnych Polaków w Sztokholmie
 13. Biulletin frin upplysningsbyrin Polonia i Stockholm
 14. Czuwaj
 15. Ewangelicki Pielgrzym Polski : biuletyn Stowarzyszenia Polaków Ewangelików w Szwecji (Cz. P. III 969)
 16. Głos Korony
 17. Głos Lwowa: Biuletyn Koła Lwowian (Cz. P. III 153)

 18. Głos Słowian

 19. Hotel Osrnskold

 20. Informator (Polski Związek Piast) (Cz. P. III 1315)

 21. Informacyjny Kwartalnik Polonijny

 22. Informator Biblioteki Polskiej

 23. Informator Związku Patriotów Polskich

 24. Jedność : kwartalnik kulturalno-polityczny Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych (Cz. P. III 974)
 25. Kronika Katolicka
 26. Krzyżówka: dwumiesięcznik poświęcony rozrywkom umysłowym (Cz. P. I 212)
 27. Łoki-Toki
 28. Miesięcznik Polonijny (Cz. P. III 971)
 29. Na Posterunku : Biuletyn informacyjny nieperiodyczny (Cz. P. III 227)
 30. Nasze Czasy
 31. Nasze Słowo
 32. Nasz Znak : miesięcznik (Cz. P. III 147)
 33. Nord Star (Cz. P. III 1079)
 34. Nowa Gazeta Polska (Cz. P. IV 46)
 35. Nowiny: informacja dla imigrantów (Cz. P. III 972)
 36. Oto To (Cz. P. III 1107)
 37. Polak
 38. Polonia: kwartalnik informacyjno - kulturalny (Cz. P. III 50)
 39. Polonia - kwartalnik Zrzeszenia Organizacji Polonijnych
 40. Polonica
 41. Polsk Bulletin
 42. Polska Odrodzona = Det Nya Polen : dwutygodnik ilustrowany (Cz. P. III 973)
 43. Polska Wyzwolona (Jednodniówka Związku Patriotów Polskich)
 44. Przewodnik
 45. Rawa Press
 46. Razem - biuletyn Informacyjny
 47. Refleks
 48. Relacje Polska-Szwecja"- pismo + witryna www
 49. Rozmaitości po polsku
 50. Słowo
 51. Słowo Kongresu - Miesięcznik Kongresu Polaków w Szwecji (Cz. P. III 343)
 52. Słowo Sztokholmskie
 53. Sprzeciw: miesięcznik społeczno-polityczny (Cz. P. I 121)
 54. Svensk-Polsk Revy
 55. Svio-Polonica
 56. 68
 57. Szkice i Dialog : kwartalnik społeczno-kulturalny (Cz. P. III 970)
 58. Trans
 59. Wiadomości Biuletyn SPK w Malmo
 60. Wiadomości Katolickie
 61. Wiadomości Polskie : niezależny tygodnik informacyjny (Cz. P. III 951)
 62. Wiadomości Polskie : organ Uchodźstwa Polskiego w Szwecji (Cz. P. III 83)
 63. Wiadomości SPK
 64. Wierzę
 65. Zapad - niezależny dodatek do czasopisma Polonica
 66. Znak