Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówDarczyńcyHistoriaKontakt

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr
   

Czasopisma polskie  - Ukraina
 1. Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie (Cz. P. I 78)
 2. Biuletyn Polsko-Ukraiński (Cz. P. III 953)
 3. Czerwony Sztandar (Lwów - 1939.1944-1950)
 4. Dǔelo (Cz. P. IV 213)
 5. Dziennik Kijowski (Cz. P. IV 40)
 6. Gazeta Lwowska - pismo Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (Cz. P. IV 41)
 7. Gazeta Lwowska : dziennik dla dystryktu galicyjskiego (Cz. P. IV 184)
 8. Glos Młodzieży (Kijów: 1927-1932)
 9. Glos Nauczyciela: Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich (Cz. P. III 756)
 10. Głos Podola (Cz. P. III 64)
 11. Głos Polonii  (Cz. P. III 1357)
 12. Glos Radziecki (Kijów - 1936-1941)
 13. Gwiazda Młodzieży (Kijów: 1922-1927)
 14. Harcerz Kresów: Pismo Braci Harcerskiej HPnU (Cz. P. I 255)
 15. Jakor (Cz. P. II 132)
 16. Kotwica (Cz. P. IV 76)
 17. Krynica. Pismo Mniejszości Polskiej na Ukrainie (Cz. P. III 633)
 18. Kurier Galicyjski (Cz. P.  IV 123)
 19. Lwowskie Spotkania (Cz. P. IV 81)
 20. Lwowskie Wiadomości Parafjalne (Cz. P. III 1254)
 21. Mozaika Berdyczowska (Cz. P. III 119)
 22. Nasz Kraj: tygodnik ilustrowany (Cz. P. III 1258)
 23. Nowa Moriah: mies. młodzieży żyd. (Cz. P. III 1255)
 24. Nowe Zycie - (sierpień 1944- sierpień 1945 - Zarząd Polityczny I Frontu Ukraińskiego))
 25. Nowe Widnokręgi (Lwów - Moskwa - 1941
 26. Obiektyw Jarmoliniecki
 27. Polacy Donbasu: gazeta Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu (Cz. P. IV 78)
 28. Polonia Charkowa : pismo Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie (Cz. P. III 426)
 29. Polski Przegląd Emigracyjny (Cz. P. III 1253)
 30. Prawda Bolszewicka (Tarnopol - 1941-)
 31. Przemysł chemiczny (Cz. P. II 266)
 32. Przyroda i technika (Cz. P. II 265)
 33. Radość wiary: kwartalnik Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (Cz. P. IV 133)
 34. Schematyzm Duchowieństwa i Parafii Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego = Schematyzm Archidiecezji Lwowskiej (Cz. P. I 306)
 35. Sierp (1922-
 36. Słowo Polskie (Cz. P. IV 234)
 37. Słowo Polskie: tygodniowy dodatek ilustrowany (Cz. P. III 1256)
 38. Słowo Żołnierza (1939)
 39. Tęcza Żytomierszczyzny : kwartalnik mniejszości polskiej (Cz. P. III 1266)
 40. Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych (Cz. P. III 1267)
 41. Wiek Nowy: codzienne pismo ilustrowane (Cz. P. III 1259)
 42. Wołanie z Wołynia = Volanna z Volini (Cz. P. I 272)
 43. Wołanie z Wołynia (Cz. P. I 58)
 44. Wołyń Bliżej (Cz. P. I 277)
 45. Wspólne Dziedzictwo : miesięcznik polski społeczno-kulturalny, oświatowy i religijny (Cz. P. III 279)
 46. Zamkowa Góra (Cz. P. IV 134)