Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jab³ońskiego TChr

 

1. Œp. ks. lic. Jan Jab³oński TChr (1998)

2. ks. dr Jaros³aw Staszewski TChr (1998-2002)

3. ks. lic. Jerzy Prucnal TChr (2002-2005)

4. ks. dr hab. Stanis³aw Ormanty TChr (2005-2007)

5. ks. dr Pawe³ Melczewski TChr (2007-  )