Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                          Dotychczasowe tytuły zeszytów (1988-

z. 9. Przesłanie Sługi Bożego Augusta Hlonda (2007)
z. 8. Problemy duszpasterskie rodzin migrantów (2006)
z. 7. Jan Paweł II wobec Polonii (2006)
z. 6. Sługa Boży Ignacy Posadzy wobec Polaków na obczyźnie (2004)
z. 5. Integracja europejska wyzwaniem dla polskojęzycznego duszpasterstwa (2004)
z. 4. ...by żaden Polak nie zagubił sie na obczyźnie! (1992).
z. 3. Polacy w ZSRR. Historia i perspektywy (1991)
z. 2. Kardynał August Hlond, Prymas Polski, Założyciel Towarzystwa Chrystusowego          dla Polonii  Zagranicznej (1989)
z. 1. Polonia a mniejszości etniczne w krajach osiedlenia (1988)