Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                 Kardynał August Hlond, Prymas Polski,
                Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

 

                                 zeszyt 2 -     Spis treści
Edward Szymanek TChr. Wprowadzenie, 4.
Janusz Ziółkowski, Naród, Ojczyzna, Państwo w ujęciu kard. A. Hlonda, 5.
Jerzy Pietrzak, Powrót Prymasa Polski kard. A. Hlonda do kraju w 1945, 18.
ks. Marian Banaszak, Laikat w nauczaniu kard. A. Hlonda, 39.
Jozef Bakalarz, TChr, Kardynał A. Hlond p prekursor nowoczesnego apostolatu emigracyjnego, 52.
Marian Marek Drozdowski, Marszałek Jozef Piłsudski a ks. kard. A. Hlond Prymas Polski, 75.
Bogdan Walczak, Zasługi kard. A. Hlonda dla kultury języka polskiego, 89.
Stanislaw Kosiński SDB, Stosunek kard. Augusta Hlonda do zakonów, 110.