Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                 Polacy w ZSRR. Historia i perspektywy

 

                                 zeszyt 3 -     Spis treści
Wojciech Necel, TChr, Wprowadzenie, 4.
Lucja Lukasiewicz, Kierunki zmian społeczno -demograficznych wśród Polaków w ZSRR, 5.
ks. Edward Nawrot, Kościół rzymskokatolicki a inne kościoły w ZSRR. Historia i perspektywy, 27.
Głos w dyskusji:
          - kard. Henryk Gulbinowicz, 42.
          - bp. Jerzy Dabrowski, 45.
          - Jan Sienkiewicz, 49.
Barbara Szydlowska-Ceglowa, Przemiany kultury w środowiskach polonijnych, 52.
Andrzej Kwilecki, Migracje polskie, 60.