Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                 Integracja Europejska wyzwaniem dla polskiego duszpasterstwa

                                5 (2004) zeszyt 5 -     Spis treści
ks. Tadeusz Winnicki TChr, Słowo wprowadzenia, 1.
bp. Ryszard Karpisnki, Integracja europejska wyzwaniem dla Kosciola i Europy, 8.
Ryszard Klemm, Polonia w krajach Unii Europejskiej - aktualne problemy i perspektywy, 19.
Boguslaw Trzeciak, SJ, Kościół i wiara w społeczeństwie Unii Europejskiej, 24.
ks. Wojciech Necel, TChr, Polskojęzyczne duszpasterstwo w państwach Unii Europejskiej
              wobec procesów integracji europejskiej, 35.
Piotr Ronkowski, Obywatel Rzeczypospolitej Polski obywatelem Unii Europejskiej, 50.
Bronislaw Bembala, Oczekiwania Polaka na obczyźnie wobec polskojęzycznego duszpasterstwa, 55.
           Duszpasterskie zadania europejskich Prowincji Towarzystwa Chrystusowego
          wobec procesow integracji i globalizacji, 83.
A. ks. prowincjał Stefan Ochalski, TChr, Prowincja p.w. sw. Jozefa w Niemczech, Włoszech, Holandii
            i na Węgrzech wobc nowych wyzwań duszpasterskich, 83.
B. ks. prowincjał Zygmunt Stefanski TChr, Duszpasterskie zadania prowincji francusko - hiszpańskiej
           Towarzystwa Chrystusowego w dobie procesów integracji i globalizacji, 86.
C. ks. prowincjał Krzysztof Tyliszczak TChr, Duszpasterskie zadania prowincji p.w. Najświętszego Serca
           Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii wobec wyzwań procesu europejskiej integracji, 103.