Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                 Jan Paweł II wobec Polonii

                                7 (2006) zeszyt 7 -     Spis treści

Wojciech Necel TChr, Jan Paweł II Ojcem rodaków żyjących na obczyźnie, 7.
Eugeniusz Sakowicz, Dialog miedzyreligijny jako forma komunikacji interkulturowej na emigracji.  
                Refleksja w nurcie nauczania Jana Pawła II, 17.
Andrzej Chodubski, Troska o tożsamość Polaków na obczyźnie w nauczaniu Jana Pawła II, 33.
Jacek Leonski, Europa jako ojczyzna Polaków w latach pontyfikatu Jana Pawła II. Refleksja socjologa, 54.
Natalia Jackowska, Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu tożsamości Europy w przesłaniu Jana Pawła II, 64.
ks. Jozef Szymanski, Instrukcja "Erga migrantes caritas Christi" wyrazem troski Kościoła o migrujących, 80.
Andrzej Orczykowski TChr, Zbiór dokumentów Kościoła dotyczących zjawiska migracji, 95.
Wojciech Necel TChr, Polskojęzyczne duszpasterstwo w Unii Europejskiej wobec wskazań instrukcji
              "Erga migrantes caritas Christi" z maja 2004 roku, 98.