Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                 Przesłanie Sługi Bożego Augusta Hlonda

                                9 (2007) zeszyt 9 -     Spis treści
Andrzej Godyń SDB, Duchowość salezjańska, 7.
Stanisław Lis, SDB, Kardynał August Hlond w odpowiedzi na znaki czasu, 23.
Tomasz Serwatka, Przesłanie Prymasa Augusta Hlonda na tematy społeczno - polityczne, 37.
Wojciech Necel TChr, Sługa Boży kard. August Hlond wobec potrzeb duszpasterskich polskich emigrantów, 59.
Janina Olbert, Prymas Polski kard. August Hlond w trosce o polskie kobiety, 75.
Jerzy Pietrzak, Kardynał August Hlond o posłannictwie dziejowym Polski, 133.
Andrzej Orczykowski TChr, Dochodzenie diecezjalne w postępowaniu kanonizacyjnym
               Sługi Bożego Augusta Hlonda, 151.
ks. Ignacy Posadzy TChr, Dzieła. O Kapłaństwie, Eucharystii i Kościele. Konferencje, kazania, przemówienia,  
              listy, modlitwy. T. 1. Poznań: Wydawnictwo Hlondianum 2006, ss. 580 - Andrzej Orczykowski TChr, 155.