Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

  1. Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U., Nr85, poz. 539, z późn. zm.).
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych uprawnione są osoby, które dokonały uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości, oraz po dokonaniu przez pracownika Biblioteki wpisu do rejestru odwiedzin prowadzonego według ustalonego przez Bibliotekę wzoru.
  4. Zakładając kartę biblioteczną i akceptując regulamin Czytelnik zawiera umowę. Biblioteka ma prawo przetwarzać dane tak długo, jak długo jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania umowy (uzasadniony interes administratora Biblioteki).
  5. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych 
z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  6. Można korzystać ze zbiorów bibliotecznych tylko w Czytelni, lub można wypożyczyć za zgodą Dyrektora Biblioteki.
  7. W Czytelni obowiązuje zachowanie ciszy i zakaz spożywania posiłków.
  8. Opuszczając Czytelnię należy oddać wypożyczone pozycje biblioteczne pracownikowi Biblioteki.
  9. Zbiory biblioteczne z których Czytelnik będzie korzystał w najbliższych dniach mogą pozostać na stanowisku pracy.

 

Poznań 9.03.2020, Dyrektor Biblioteki
ks. dr Paweł Melczewski TChr,